سحر 32 ساله از ابرها می ترسد ولی هر روز پرواز می کند

سحر این روزها 32 سال سن دارد . همسر است . مادر است . دو پسر دارد ولی در کنار همه وظایف زندگی مشترک ، حواسش به رویاها ، هدف ها و آرزوهایش است . معتقد است وقتی فرزندانش ببینند که مادرشان برای رسیدن به اهدافش تلاش می کند آنها نیز فرزندان قوی تر ، با اعتماد به نفس تر و هدفمندتری خواهند بود. سحر 32 ساله در نگاه اول یک زن پرانرژی و دنبال هیجان است اما او مادر دو پسر ۱۲ و ۹ ساله است و علاوه بر زندگی مشترک، علائق خود را دنبال می کند. او تک دختر خانواده است، خانواده ای که مشوقش نبودند و به قول خودش مادرش آنقدر با کارهایش مخالف است که مدام بر سر این مسئله که علایق و کارهایش با هم درگیر هستند .

۰ نظر