فیلمی از داریوش مهرجویی چند سال پیش با مهناز افشار جوان !

مهناز افشار نوشت :


با تعدادی از بهترینها
آقا داریوش جان مهرجویی
رویا جان تیموریان
عمو حسن جان پورشیرازی
رضا عطاران عزیزم
حامد جان بهداد
و یک گروه درجه یک  «چه خوبه برگشتی»
فیلمی از داریوش مهرجویی چند سال پیش

 

۰ نظر