آتش سوزی در استودیو هنگام ضبط یک برنامه

خبرگزاری صبا نوشت :

هنگام اجرای یک آیتم از مسابقه کارآفرینی میدون، حریق به جان این برنامه افتاد که خوشبختانه به کسی آسیبی وارد نشده است.

۰ نظر