موسی اسماعیل‌پور ، مربی شخصی تتلو از رفاقتش با او گفت

موسی اسماعیل‌پور ، مهمان استودیو خبرفیت خبر ورزشی بود و در آنجا از رفاقتش با امیر تتلو گفت.

۰ نظر