گفتگوی تصویری با بهمن پسری که با رومینا در ارتباط بود

بهمن خاوری می‌گوید پدر رومینا مخالف ازدواج آن‌ها بوده و رومینا خواسته او را با خودش ببرد چرا که پدرش رومینا را آزار می‌داده است.

۰ نظر