در برنامه مهران مدیری سهوا لیوان آب را روی میز ریخت

او مانند دیگر مهمانان برنامه، قصد داشت از امین زندگانی و الیکا عبدالرزاقی تست معروف بازیگری‌اش را بگیرد اما در حین توضیح برای آن‌ها، دستش اتفاقی به لیوان آب روی میز برخورد کرد و میز خیس شد. مهران مدیری برخلاف دفعه قبل، این بار سعی کرد از این اتفاق استفاده کند و با اشتباه خودش شوخی‌هایی کرد. او پس از خیس شدن میز و شلیک خنده تماشاگران، به شوخی گفت که بهتر است گفت‌وگو را تمام کند، از خیر تست بازیگری گذشت و سوال بعدی را مطرح کرد اما چون کتش خیس شده بود، از روی صندلی بلند شد و شروع به تمیز کردن میز کرد که امین زندگانی هم به کمک او رفت.

۰ نظر