سوتی ازدواجی مهران مدیری در برنامه دورهمی

تپق بامزه حاشیه‌ساز در بخشی از گفت‌وگو او با الیکا عبدالرزاقی و امین زندگانی ، مهران مدیری قصد داشت بگوید هنرمندان که «با یکدیگر» ازدواج می‌کنند، اطرافیان بیشتر نگران می‌شوند تا خوشحال، اما به اشتباه گفت هنرمندان که «با من» ازدواج می‌کنند! او پس از این اشتباه به سرعت صحبتش را قطع کرد و در حالی که انگار حتی خودش هم از اشتباه خود غافلگیر شده بود، با تعجب گفت: «این دیگه تپق نبود.»

۰ نظر