مجید معظمی در عصر جدید ؛ آهنگ محسن یگانه را معرکه خواند !!


حس و حال، تکمیل - زبان بدن در اوج! از ۷ماهگی و ماه‌عسل تا ۱۴سالگی و این صحنه!

مجید معظمی، دومین اجرای قسمت چهارم از دور دوم #عصرجدید

۰ نظر