یک مراسم عروسی در لحظه انفجار بیروت

انفجار بیروت، عروسی یک خانواده لبنانی را بر هم زد.

۰ نظر