اجرای دونفره مهدی دارابی و گرشا رضایی

مهدی دارابی نوشت :

اجرای دونفره "چه حالی میشی" و "دریا دریا"
با برادر عزیزم گرشا رضایی
امیدوارم دوست داشته باشید

۰ نظر