تجربه های محسن افشانی از زیادی محبت کردن به آدم ها !

محسن افشانی نوشت :

يه چيزى رو دقت كردين!؟
زياد محبت كنى خوشى ميزنه زير دِلش ،
بى اهميت باشى زمين و زمان رو بهم ميدوزه،
تا تو رو داشته باشه!!!
پس
فقط عاشق بودن كافى نيست،
گاهى بد باش
نه اينكه تو آدمِ بدى باشى، نه!
واسه اينكه سياست كثيفه
ولى خيلى جاها به كار مياد...
اقلاً تو آدم بده قصه نميشى!
يه خط از آخرش؛
زيادى كوتاه بياى قدت كوتاه ميشه!
اندازه قامتت جلوش وايسا...
والسلام
.

۰ نظر