پخت ماهی شکم پر به سبک همسر بهاره رهنما در آفرود مزه ها

بهاره رهنما نوشت :

بعذ از دهه محرم اماده نمایش است...
این هم بخشی از تنها قسمت مردونه آفرود که همسر جان من و دوست صمیمی ام آشپزی ما خانم ها رو به چالش کشیدن و الحق هم عالی بودند!
این ویدیوقر ار بود رو عید غدیر پخش شو د و هدیه ما به طرفداران عزیزمان باسد با کمی دیر کرد پیشکش انرژی های خوب و مهربانی هایتان...

۰ نظر