پیام تسلیت شهرام ناظری در فرودگاه با آواز خوانی برای استاد

استاد #شهرام_ناظری چند ماهی دور از ایران و مردم در آمریکا بودند.خبر ناگوار درگذشت استاد #شجریان را در حالی که در حال رفتن به فرودگاه بودند شنیدیم. پیامی کوتاه برای جودانگی استاد بزرگ آواز ایران ضبط کردند که اینجا می گذارم. زمانی که مستقر شوند، حتما بیشتر با مردم از این غم صحبت خواهند کرد.

۰ نظر