ذوق کردن مادر عموپورنگ با دیدن برنامه های پسرش از تلویزیون

عمو پورنگ نوشت :


الهی بمیرم برات، عین بچه ها از شروع برنامه ما چه ذوقی میکنه
فدات شم‌ عشقم
تو‌خودت یکی از دلایل حضور من جلوی دوربینی ننه نقلی جان

۰ نظر