اعتراض نیوشا ضیغمی به وضع اقتصادی این روزها!

نیوشا ضیغمی درباره وضعیت اقتصادی این روزهای این کشور گفت : وضع مالی ما هم خوب نیست، آواز دهل از دور خوش است!

نیوشا ضیغمی
۰ نظر