تیکه انداختن سعید روستایی به وزیر ارشاد هنگام دریافت سیمرغ

قولِ سعید روستایی بعد از دریافت سیمرغ  : پشت دستم را داغ می کنم که پلیس دیگه جلوی دوربینم نه از پشتش رد بشه

جشنواره فیلم فجر
۰ نظر