واکنش رائفی پور به هجمه ها پس از سخنانش درباره مهناز افشار! : به خدا پناه می برم!

استاد مهدی رائفی پور درباره سخنانش درباره مهناز افشار و سو تفاهمات پیش آمده توضیح داد.

مهناز افشار
۰ نظر