واکنش جالب مجری به همدردی بازیگران با مرگ گربه بزرگمهر!

همدردی بازیگران با مرگ گربه بزرگمهر حسن پور با واکنش مجری تلویزین همراه بود

بازیگر
۰ نظر