واکنش ها به درگذشت تلخ دختر آبی که تنها جرمش تشویق تیم محبوبش در استادیوم بود

واکنش ها به درگذشت تلخ دختر آبی که عاشق استقلال بود و آرزو داشت که تیمش را در استادیوم تشویق کند ولی دریغ که این آرزو را از او سلب کردند

استقلال
۰ نظر