روشن کردن شمع به یاد سحر خدایاری در خیابان شریعتی تهران!!

جمعی از مردم در تهران به یاد سحر خداوردی شمع روشن کردند.

فضای مجازی
۰ نظر