عواقب بازی در نقش شمر در مختارنامه برای محمد فیلی!!

محمد فیلی بازیگر نقش شمر در مختار در خصوص نقشش توضیحاتی داد.

بازیگر
۰ نظر