مراسم هفتمین روز درگذشت سحر خدایاری در روستای سلم !

مراسم هفتمین روز درگذشت سحر خدایاری معروف به دختر آبی در روستای سلم برگزار شد.

فضای مجازی
۰ نظر