پاسخ جالب فرزند پروفسور مجید سمیعی به سؤال مجری زن بی‌ بی‌ سی !!

فرزند پروفسور سمیعی در جواب سوال مجری بی بی سی گفت که منزلت پزشکان متخصص در ایران از آلمان بالاتر است

۰ نظر