خاطره تکان دهنده ناخدا صمدی از شهادت همرزمش در روز سقوط خرمشهر

ناخدا صمدی از فرماندهان ارتش در سال ۱۳۵۹ خاطره ای تلخ روایت می کند از دست خالی ارتش در روز حمله ارتش بعثی به خرمشهر .
از ۳۴ روز ابتدایی جنگ و شهادت یکی از همرزمانش در آغوش خود. از شهدایی که ارتش و یگان او در آن روزهای تلخ داشته اند.

۰ نظر