فریاد و گریه پدر آرات و انتقاد تند او از کریمی

ویدئویی از فریاد و گریه پدر آرات و انتقاد تند او از علی کریمی را ببینید.

۰ نظر