حیوان درون محسن افشانی رو ببینید !

محسن افشانی نوشت :


﮼خیلے‌هامون‌از‌انسانیت‌بویے‌نبردیم،
.
﮼هرکی‌شبیه‌حیوونِ‌درونش‌میشه؛
.
﮼تو‌گربه‌بودی،‌نمک‌نشناس‌وبی‌چشم‌و‌رو،
.
﮼من‌سگم،مثه‌اخلاقم؛‌
.
﮼ولی‌وفادار‌و‌قدر‌شناس...
.
﮼حیوونِ‌درونِ‌شما‌چیه؟؟؟؟؟

۰ نظر