رومینا اشرفی دختر 13 ساله تالشی در این خانه به قتل رسید

رومینا اشرفی در این خانه زیبا زندگی می کرد که پدرش بخاطر فرار از خانه و دل بستن به پسری به نام بهمن خاوری وقتی خواب بود با داس سر بریده شد. به گزارش خبرنگاران اعزامی رکنا به تالش؛ اینجا خانه ای زیبا در روستای سفید سنگان بخش حویق تالش است که دیگر جذاب نیست و اهالی آن را شوم می دانند. رومینا اشرفی روز یکم خردادماه وقتی در خانه شان خوابیده بود و مادرش در حمام لباس می شست توسط پدرش و با داس سر بریده شد.او دل به پسری 30 ساله داده بود و برای 5 روز هم با او فرار کرده بود که پدرش همراه پلیس این دختر را در خانه خواهر بهمن پیدا کرد و به آنها تحویل داد. گزارشگران اعزامی؛ آزاده مختاری، امیرحسین جان
منبع : رکنا

۰ نظر