تقلید صدای گزارشگرهای تلویزیونی و خوانندگان توسط کمدین ایرانی

یوسف کرمی، کمدین معروف ایران که تخصصش در تقلید صدای گزارشگرهای تلویزیونی و خوانندگان است، در این برنامه به تقلید صدای اهالی فوتبال پرداخته است.

۰ نظر