موتور سواری دیدنی سام درخشانی و دخترش

سام درخشانی نوشت :


میگن خدا کسایی رو که دوست داره
بهشون دختر میده...
برکه عزیزم،فکر کنم خدا عاشق من بوده که "تو رو" بهم داده
روز دختر مبارک پ ن : خدا نگذره از اونایی که قدر این نعمت الهی،،یعنی فرزند رو نمیدونن(پسر و دختر)

۰ نظر