چالش ورزش در خانه با پوریا گنجی پسر فاطمه گودرزی

پوریا گنجی نوشت :

 یک چالش جذاب دارم براتون
امیدوارم انجام بدین ..
پ.ن:فکر میکنین ساده است ولی خیلی سخته ...ه

۰ نظر