کُری همسر مهدی قایدی با احمد ایراندوست

احمد ایراندوست نوشت :

 بللللللللله من استقلال رو هم دوست دارم بخاطر برادرم مهدی قایدی و وریا غفوری و سلطان زنده یاد ناصر خان حجازی امیدوارم جام رو ببرید و مهدی با دست پر برگرده تهران امروز مهدی گل میزنه البته شش واس ماس کلش واس ماسno no no no no
 

۰ نظر