توصیه‌های ساده اما کاربردی برای کنار آمدن با ویروس کرونا در مدرسه

قرار است که بچه‌ها در مدارس حاضر شوند. در این گزارش، توصیه‌های ساده اما کاربردی را برای ادامه روند آموزش با وجود این ویروس، ببینید. منبع: ایرنا

۰ نظر