خاطره به یاد ماندنی اکبر عبدی از پدرش در ماه رمضان

خاطره به یاد ماندنی اکبر عبدی از پدرش در ماه رمضان. او چند سال قبل این خاطره را در استنداپ کمدی خندوانه تعریف کرده بود.

۰ نظر