سنگین ترین جراحی قلب باز بر روی آتنا ،نوزاد 1400 گرمی!

برای اولین بار در ایران جراحی قلب روی یک نوزاد یک کیلو و ۴۰۰ گرمی با موفقیت انجام شد

نوزاد
۰ نظر