هندی حرف زدن محمدرضا گلزار و گرفتن عکس یادگاری با شاهرخ خان

محمدرضا گلزار در جمع هندی‌ها به زبان آنها صحبت کرد که با خنده افراد مواجه شد.

محمدرضا گلزار
۰ نظر