خواستگاری از ستایش سوژه برنامه سلام صبح بخیر شد!!

مجریان برنامه سلام صبح بخیر به سکانس خواستگاری از ستایش واکنش نشان دادند .

سریال
۰ نظر