توضیحات مهدی سلوکی بازیگر سریال ستایش درباره ساخت فصل 4 این سریال!!

مهدی سلوکی نقش محمد در سریال ستایش مهمان برنامه فرمول یک به مجری گری علی ضیا بود او در این برنامه گفت که ستایش 3 ساخته نمی شود.

سریال
۰ نظر