درخشش شرکت کننده عصر جدید در رقابت‌های جهانی ریاضی برای چهارمین بار!!

یسرا سلیمانی شرکت کننده فصل اول عصرجدید، برای چهارمین بار قهرمان مسابقات جهانی محاسبات ذهنی ریاضی (ucmath) شد.

عصر جدید
۰ نظر