شوخی با فراستی و‌ کنایه به سانسور فیلمهای خارجی در سریال نون‌خ

در بخشی از قسمت سیزدهم فصل دوم سریال نون‌‌خ با مسعود فراستی و‌سانسور فیلمهای خارجی شوخی شد

۰ نظر