اظهارنظر الیکا عبدالرزاقی به ویدئوی منشر شده و جنجالی سحر قریشی

الیکا عبدالرزاقی درباره فیلمی که این اواخر از سحر قریشی در فضای مجازی پخش شد، گفت: من با سحر قریشی نه کار کرده‌ام و نه می شناسمش. می‌دانم اگر رفتار ناپسندی کرده است بعد عذرخواهی کرده است. آن ویدئو را خودش در فضای مجازی نگذاشته است؛ یکی از دوستانش عذر می‌خواهم حماقت کرده و گذاشته است. نباید همگی حمله کنیم درست نیست. او عذرخواهی کرد. ما مردم مملکت حمله‌ایم. در مورد استفاده از فضای مجازی باید فرهنگسازی شود. اینطور نیست که امروز ما بگوییم و فرهنگش شکل بگیرد. باید از اول دبستان این اتفاق بیفتد چرا فکر می‌کنید ما هنرمندان باید این کار را کنیم.

۰ نظر