نعیمه نظام دوست از کارت اهدا عضوش گفت

نعیمه نظام دوست نوشت :

٣١ ارديبهشت، روز ملى #اهداى_عضو_اهداى_زندگى

روزى كه نشان از كوچ و زندگى دارد

روزى كه به يادمان مى آورد مى آورد بهار را بايد در
پس خزان جست؛

اما سهم من چيست؟
سهم من كه ميدانم هر غروبى را طلوعى است

سهم من
سهم تو
فرياد است
فريادى از جنس زندگى
با كلماتى كه رج به رج كنار هم مي‌چينند معناى بخشش و عشق را

آرى سفير اهداى عضو يعنى صداى زندگى
يعنى من صداى تو مي‌شوم
، صداى تويى كه ناى نفس‌هایت به بخشش دیگری گره خورده،
تا بتوانم سهم کوچکی داشته باشم تا ببینی دوباره لبخند زندگی را؛

بهای کار من چیست جز پایان رنج و غم‌هایت؟

زندگی دوباره تو یعنی پاداش تلاش من... #من_سفیر_اهدای_عضو_هستم

۰ نظر