محمد عیوضی از غسالی در بهشت زهرا تا اجرا در تلویزیون

از غسالی در بهشت زهرا تا اجرا در تلویزیون، داستانی که در برنامه دعوت امشب روایت شد.

۰ نظر