کنایه علیخانی به گریم نرگس محمدی در ستایش

احسان علیخانی در برنامه عصر جدید به گریم نرگس محمدی در سریال ستایش کنایه زد.

۰ نظر