سامیه لک : عاشق شدن ربطی به تجرد و تاهل ندارد!

نظرات شخصی سامیه لک در مورد تاهل، عشق و خیانت، محور مواردی است که برای اکثر مخاطبان این برنامه، ابهاماتی به همراه داشته است و منجر به واکنش تند علیه او شده است.

۰ نظر