عباس غزالی بازیگر در تلویزیون با ماسک، دستکش و عینک آمد

عباس غزالی بازیگر سینما و تلویزیون حاضر نشد در برنامه زنده شبکه دو ماسک، دستکش و عینک خود را دربیاورد.

۰ نظر