صحبت کردن نوید محمد زاده به زبان کردی در برنامه زنده

وقتی نوید محمد زاده به زبان کردی میگه عاشق تیم استقلالم

۰ نظر