جش تولد جالب نعیمه نظام دوست برای رابعه اسکویی

باز هم تولد  . . نعیمه جانم دوست دیرینه ام ، دوست نازنیم  دوستی که در غم وشادی من همیشه بوده و هست دوستی که قلبش به اندازه اقیانوس هاست دوستی که مثل خواهر است جان است و جانان است نعیمه عزیزم از ته دلم خوشحالم که دارمت

۰ نظر