کنایه مجری تلویزیون به سلبریتی ها؛ شما فعال معدنی هستید نه فعال مدنی

سید حسین حسینی مجری برنامه "سلام صیح بخیر " کنایه سنگینی به فعالیت سلبریتی ها در اینستاگرام زد و از جایگزینی "فعال مدنی" با "فعال معدنی" سخن گفت.

برنامه زنده
۰ نظر