پدر شهید حججی در دیدار با رئیس سازمان صدا و سیما!

پدر شهید حججی با رئیس سازمان صدا و سیما دیدار و گفتگو کرد .

شهید
۰ نظر