شوخی جالب مجری سلام صبح بخیر با پیام آخر شبی وزیر ارتباطات!!

مجری سلام صبح بخیر با پیام آخر شبی وزیر ارتباطات شوخی کرد .

برنامه زنده
۰ نظر